Εκπρόσωποι Π.Ε.Δ.Α.

Εκπρόσωποι Κ.Ε.Δ.Ε.:  

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Τ.Α.Α:  Γεώργιος Καπλάνης, Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Αττικής

Εκπρόσωποι Ε.Δ.Σ.Ν.Α: