• Αρχική
  • Π.Ε.Δ.Α.
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
  • ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Σύγκλιση Συνεδρίασης Δ.Σ.

2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (9/5/2018):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (03/05/2018):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (03/04/2018):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (15/02/2018):  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Σ. Π.Ε.Δ.Α. ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (08/02/2018):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (19/01/2018:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. (ΕΚΤΑΚΤΗ) (19/01/2018):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (11/01/2018):  

2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (15/12/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (23/11/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (31/10/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (28/09/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (31/08/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (20/07/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (20/06/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (15/06/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (10/05/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (30/03/2017):  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. (28/02/2017):