• Αρχική
  • Π.Ε.Δ.Α.
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


21/09/2018
Προμήθεια δύο καινούργιων οχημάτων ανοικτού τύπου

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Δύο καινούργιων οχημάτων ανοικτού τύπου (ημιφορτηγό) pick up 4x4 / Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχημάτων (Το πλήρες περιεχόμενο του Τεύχους Διακήρυξης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) Περίληψη Διακήρυξης - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

21/06/2018
Ενιαίος Διαδημοτικός Σχεδιασμός στον τομέα της βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων της Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Τεύχος διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ενιαίος Διαδημοτικός Σχεδιασμός στον τομέα της βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων της Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ»  

17/11/2010
Δημιοσργία ιστοσελίδας για την κάληψη των αναγκών του προγράμματος ΕUFOFINET

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών από την ΤΕΔΚΝΑ για τη δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος EUROFINET. Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για να ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο και να διαβάσετε την Προκήρυξη του Διαγωνισμού.