>> Κατηγορία : Προκυρήξεις-Διακυρήξεις

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΔΑ κατά την συνεδρίαση της 22/12/2014 προέβει στην αξιολόγηση του διαγωνισμού προμήθειας 15…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΝΠΙΔΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754, ΦΑΞ 2103646306ΑΦΜ 997603983   Δ.Ο.Υ.  Δ’ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ   Αθήνα, 17/12/2014    Αρ. πρωτ. 977Προς 1. WIND…

Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης σε μορφή pdf . Για να δείτε την Προκήρυξη επιλέξτε περισσότερα.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754  ΦΑΞ 2103646306www.pedattikis.gr , infopedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑθήνα, 25/02/2014ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠρος κάθε ενδιαφερόμενο.Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη: 1ον τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε – Π.Ε.Δ. …

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754  ΦΑΞ 2103646306www.pedattikis.gr , infopedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑθήνα, 25/02/2014ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠρος κάθε ενδιαφερόμενο.Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη: 1ον τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε – Π.Ε.Δ. …

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434 ΤΗΛ.2103646754 ΦΑΞ 2103646306URL : www.pedattikis.gr,e-mail: info@pedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑθήνα, 21/2/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠρος κάθε ενδιαφερόμενο.Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη:1ον τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε…

Αθήνα 12-02-2014ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟ…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754  ΦΑΞ 2103646306www.pedattikis.gr , info@pedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠληροφορίες : κα Αναστασία ΠαπαγεωργίουΤηλ. 210-3646754   Fax 210-3646306Αθήνα 30/12/2013Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη:1ον τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754  ΦΑΞ 2103646306www.pedattikis.gr , info@pedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠληροφορίες : κα Αναστασία ΠαπαγεωργίουΤηλ. 210-3646754   Fax 210-3646306Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2013Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη:1ον τον Ενιαίο Κανονισμό…

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754  ΦΑΞ 2103646306www.pedattikis.gr , infopedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠληροφορίες : κα Αναστασία ΠαπαγεωργίουΤηλ. 210-3646754   Fax 210-3646306 Αθήνα, 8/10/2013ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠρος κάθε ενδιαφερόμενο.Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής,…

Σελίδα 1 απο 3123

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
e-mail: info@pedattikis.gr