>> Κατηγορία : Προκυρήξεις-Διακυρήξεις

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Δικτύου Κοινωνικών ΔομώνΔιακηρυξη – Συνοπτικος Διαγωνισμος (Δικτυο Κοινωνικων Δομων)  …

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΔΑ κατά την συνεδρίαση της 22/12/2014 προέβει στην αξιολόγηση του διαγωνισμού προμήθειας 15…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΝΠΙΔΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754, ΦΑΞ 2103646306ΑΦΜ 997603983   Δ.Ο.Υ.  Δ’ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ   Αθήνα, 17/12/2014    Αρ. πρωτ. 977Προς 1. WIND…

Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης σε μορφή pdf . Για να δείτε την Προκήρυξη επιλέξτε περισσότερα.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754  ΦΑΞ 2103646306www.pedattikis.gr , infopedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑθήνα, 25/02/2014ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠρος κάθε ενδιαφερόμενο.Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη: 1ον τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε – Π.Ε.Δ. …

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434ΤΗΛ. 2103646754  ΦΑΞ 2103646306www.pedattikis.gr , infopedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑθήνα, 25/02/2014ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠρος κάθε ενδιαφερόμενο.Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη: 1ον τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε – Π.Ε.Δ. …

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε.Δ.Α.ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434 ΤΗΛ.2103646754 ΦΑΞ 2103646306URL : www.pedattikis.gr,e-mail: info@pedattikis.grΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑθήνα, 21/2/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠρος κάθε ενδιαφερόμενο.Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη:1ον τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε…

Αθήνα 12-02-2014ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟ…

Σελίδα 1 απο 41234

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
e-mail: info@pedattikis.gr