>> Κατηγορία : Ειδικές Ενότητες

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013…

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ-00ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ-01ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ-02ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ-03ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ-04ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ-05ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ-06ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Τ.Α/ΟΤΑ-ΕΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΕΝΤΥΠΟ…

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΕΠΑΡΚΕΙΑΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ Δ.ΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Ε.Υ.Δ – ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι…

Σελίδα 1 απο 3123

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
e-mail: info@pedattikis.gr