ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Δ.Α. – ΕLISAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩ ΝΕΩΝ (10-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
e-mail: info@pedattikis.gr