ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


Ο κορεσμός της μοναδικής χωματερής στην Αττική και η αντίστροφη μέτρηση με ορόσημο το 2020 ως ορισμού έτους στόχου για την κατά 52% επεξεργασία των απορριμμάτων στην πηγή -σύμφωνα με το νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α.- επιβάλλει σε όλους, αιρετούς και πολίτες άμεση δράση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

    Ξενοδοχείο Τιτάνια
    «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
           «Η ώρα της ευθύνης»

9.00-9.30 Προσέλευση-εγγραφές

Χαιρετισμοί

Εισηγήσεις

9.30-9.45 κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής

Πού βρίσκεται η Περιφέρεια σήμερα στην υλοποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. (χωροθεσία, χρηματοδότηση, περιφερειακές εγκαταστάσεις κλπ);

Ποιά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια;
Είναι εφικτή η υλοποίηση τoυ νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α. και υπό ποιές προϋποθέσεις;

9.45-10.00 κα Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Η υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική
Εγκαταστάσεις-Ποσότητες-Χωρητικότητες

10.00-10.15 κ. Σταύρος Ιατρού, Μέλος της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Ο Νέος Περιφερειακός σχεδιασμός (ΠΕ.Σ.Δ.Α.)
Στόχοι-Χρονοδιαγράμματα-Χρηματοδοτήσεις
Είναι εφικτή η υλοποίηση του και υπό ποιές προϋποθέσεις;

10.15-10.30 κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Εσωτερικών

Ποιά είναι η θέση του Υπουργείου για την εφικτότητα υλοποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Ποιές είναι οι θεσμικές πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει προς τον στόχο αυτό

10.30-10.45 κ. Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ποιες είναι οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των νέων ΠΕ.Σ.Δ.Α.

10.45-11.00 κ. Νίκος Σαράντης Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α.

κ. Παύλος Καμάρας Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α.

Το διακύβευμα για τους Δήμους και τους Αιρετούς
Διεθνής εμπειρία

11.00-11.15 Διάλειμμα

11.15-14.30 Εκπρόσωποι των Δήμων της Αττικής (συνέχεια)

Πού βρίσκονται οι Δήμοι σε σχέση με το νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. και τα προβλεπόμενα σ’ αυτόν(;)
Ποιά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν(;)
Είναι εφικτή η υλοποίηση του και υπό ποιές προϋποθέσεις(;)
Υπάρχουν προτάσεις για την υλοποίηση των στόχων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. και του ΕΣΔΑ στο πλαίσιο και των κατατεθέντων ΤΣΔΑ(;)
Υπάρχουν εναλλακτικές μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες λύσεις (;)

14.30-15.00 Τοποθετήσεις – Συμπεράσματα

15.00 Ελαφρύ γεύμα


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
e-mail: info@pedattikis.gr