ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
e-mail: info@pedattikis.gr