Η παρέμβαση του Δημάρχου Πεντέλης στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ.Α. για την «Κατηγοριοποίηση των Δήμων»


Την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου Καψάλης συμμετείχε στην Ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) που έγινε η παρουσίαση της μελέτης «Κατηγοριοποίηση των Δήμων» την οποία συνέταξε Ομάδα Πανεπιστημιακών.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Στεργίου Καψάλης, τόνισε ότι:

– Κατηγοριοποίηση σε μία κατάσταση Δήμων που υπάρχουν Δήμοι από χίλιους (1.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους (18 Δήμοι) και κάτω από χίλιους (1.000) κατοίκους (18 Δήμοι) δεν μπορεί να γίνει αν πρώτα δεν εξεταστεί η αναδιοργάνωση με κύριο στόχο την λειτουργική βιωσιμότητα των Δήμων.

– Υπέβαλε την ένσταση ότι δεν μπορεί Καθηγητές Πανεπιστημίου να συντάσσουν μελέτη Αναδιοργάνωσης και Κατηγοριοποίησης των Δήμων γιατί δεν έχουν την εμπειρία της Αυτοδιοίκησης, μπορούν όμως κάλλιστα να είναι Σύμβουλοι στους Αυτοδιοικητικούς σε μία τέτοια αποστολή. Η σημερινή συνάντηση είναι καλή μόνο υπό το πρίσμα της απόκτησης εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε ευρύ επίπεδο γύρω από το θέμα.

Για την Μητροπολιτική Διακυβέρνηση που ετέθη το θέμα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι:

– Είναι ανάγκη αυτό να εξεταστεί υπό το πρίσμα και της κατεύθυνσης της αποστολής, κατά περιοχή και κατά θέμα με βάση τις ανάγκες των μικρών Δήμων και τόνισε ότι ένας μεσαίος Νησιωτικός ή Επαρχιακός Δήμος μπορεί να είναι Μητροπολιτικός για ορισμένα θέματα που στηρίζουν τους γύρω μικρότερους Δήμους (Πολεοδομία, Προμήθειες, Τεχνικά Θέματα, Διαχείριση Απορριμμάτων, Κοιμητήρια κλπ.).

Προφανώς και Μητροπολιτικοί Δήμοι θα πρέπει να είναι καταρχήν οι Πρωτεύουσες των Νομών.

Διευκρίνισε επίσης ότι η αυτάρκεια ενός Δήμου για την υλοποίηση της αποστολής του θα πρέπει να στηρίζεται σ΄έναν πρότυπο Ο.Ε.Υ. που οφείλει το ΥΠΕΣ να δημιουργήσει κατά μοντέλο Δήμου πολύ μεγάλου, μεγάλου, μεσαίου, μικρού και πολύ μικρού που θα προβλέπει στελέχωση για τις βασικές υπηρεσίες, οικονομικές, τεχνικές, πολεοδομικές, νομικές, Πράσινα Σημεία, Απόβλητα, ΚΥΕ, Πολιτική Προστασία, Κοιμητήρια, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και δε θα αφήνει τους Δήμους να αυτοσχεδιάζουν.

Τέλος ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι η κατηγοριοποίηση των Δήμων είναι δουλειά των έμπειρων Αυτοδιοικητικών με τη συμβολή και τη στήριξη Τεχνοκρατών-Καθηγητών Πανεπιστημίου και πρέπει να γίνει όταν ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του Καλλικράτη ώστε να πάψουν να υπάρχουν Δήμοι ¨Σφραγίδες¨ και οι Δήμοι που θα δημιουργηθούν να μπορούν να είναι βιώσιμοι λειτουργικά και οικονομικά με στόχο την υλοποίηση της αποστολής τους που είναι, η σωστή και η πλήρης υπηρέτηση του Δημότη.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646754-6
Fax: 210 3646306
e-mail: info@pedattikis.gr