Πρόσκληση δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, Παρασκευή 15/7/2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση Δ.Σ & Θέματα ημερησίας διάταξης

Exit mobile version