Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση : Στρατ. Νικ. Ρόκα 45, Μάνδρα - Τ.Κ.:19600

Τηλέφωνο : 213 2014900

Τηλέφωνο : 213 2014902-945

Fax : 210 5559982

Ιστοσελίδα : http://www.mandras-eidyllias.gr/

Email : gramdim@mandras-eidyllias.gr

Δρίκος Αρμόδιος

Δήμαρχος

Τελευταία νέα

X