Επιτροπές Π.Ε.Δ.Α

1. ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
7. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
8. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
10. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
11. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
12. ΙΣΟΤΗΤΑΣ
13. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
14. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
15. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΣΠΑ

 

X