Αναστολή διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS – CoV – 2

Ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς, ότι η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά

Web TV | ΠΕΔΑ

Social Media

Η πρόσβαση σας στους 66 Δήμους της Αττικής

Κάντε κλικ στο Δήμο της επιλογής σας

X