Ημερίδα με θέμα: Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ημερίδα με θέμα: Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ημερομηνία Ημερίδας: Πέμπτη 4/5/2022

Ξενοδοχείο: NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4-6)

Πρόγραμμα ημερίδας

Η ημερίδα θα προβάλλεται και διαδικτυακά στην διεύθυνση: https://youtu.be/FFioBZM5lDc

Exit mobile version